Sait Faik Abasıyanık – Alemdağ’da var Bir Yılan İncelemesi

Sait Faik Abasıyanık Mahlası “Adalı” olan Sait Faik Abasıyanık 18 Kasım 1906’da Adapazarı’nda ...